Regulamin użytkowania domku letniskowego

 1. Goście przebywający w domku, proszeni są o przestrzeganie zasad bezpiecznego i kulturalnego wypoczynku. Przez cały okres pobytu obowiązuje zasada uszanowania dobrosąsiedzkich stosunków.
 2. Do korzystania z domku letniskowego uprawnione są osoby zameldowane.
 3. Doba hotelowa trwa od godz. 15:00 w dniu przyjazdu do godz. 10:00 dnia następnego. Zameldowanie w obiekcie możliwe jest do godziny 20:30 po godzinie 21:00 płatne 50 zł.
 4. Na obiekcie obowiązuje cisza nocna 22:00-7:00.
 5. Istnieje możliwość przedłużenia pobytu poza okres umówiony, jeśli poza okresem umówionym  nie nastąpiła rezerwacja. Przedłużenie doby 1godzina 30 złotych za domek.
 6. Rezerwacja domku nastąpi po wpłacie zadatku stanowiącego 30% całej należności. Wpłata zadatku stanowi równocześnie akceptację regulaminu. Pozostałą część należności za pobyt należy zapłacić gotówką w momencie zakwaterowania.
 7. Należność jest płatna za cały okres pobytu z góry, z chwilą przybycia do domku (w rozliczeniu uwzględniana jest wpłata zadatku). Niewykorzystanie któregokolwiek ze świadczeń przez Gościa nie upoważnia do żądania zwrotu zapłaconej kwoty.
 8. Zadatek nie podlega zwrotowi niezależnie od tego czy wpłacający korzysta z domku czy nie.
 9. Obowiązuje zakaz palenia papierosów w domku.
 10. Najemca nie może przekazywać ani udostępniać domku osobom trzecim; domek nie może być zamieszkany przez większą ilość osób, aniżeli zgłoszoną przy rezerwacji.
 11. Zapraszanie znajomych, rodziny na teren Niezapominajki jest ze względów bezpieczeństwa i spokoju innch gości niedozwolone.
 12. Domki są przekazywane gościom w użytkowanie i odbierane przy wyjeździe przez właściciela. Prosimy o wcześniejsze zgłaszanie godziny wyjazdu, w celu umożliwienia sprawnego odbioru domku przez właściciela.
 13. Domki są zawsze posprzątane i takie należy pozostawić po swoim pobycie.W przypadku pozostawienia brudnego domku( nie wyrzucone śmieci, brudne naczynia) zostanie doliczona opłata w wysokości 50zł/sprzątanie końcowe.
 14. Najemca ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych powstałe z jego winy lub winy osób go odwiedzających w okresie trwania umowy najmu
 15. W przypadku spowodowania uszkodzenia wyposażenia/mienia domku prosimy  Gości o natychmiastowe poinformowanie właściciela, celem dokonania naprawy/wymiany. Rekompensata finansowa za w/w naprawę/wymianę zostanie naliczona wg  kosztów naprawy i musi być uregulowana najpóźniej w dniu wyjazdu.
 16. W związku z ponoszeniem przez Rodziców odpowiedzialności za bezpieczeństwo i  za wszelkie skutki działań swoich dzieci, zwracamy się z prośbą o wzmożoną opiekę nad nimi.
 17. Za rzeczy pozostawione w domku właściciel nie ponosi odpowiedzialności. Prosimy o zachowanie należytej staranności związanej z zamykaniem okien i drzwi w momencie opuszczania domku.
 18. Mieszkańcy domku letniskowego mogą parkować swój samochód tylko w miejscu wyznaczonym.
 19. Wszelkie uwagi, usterki prosimy zgłaszać na bieżąco pod nr telefonu 502131400
 20. Dla każdego domku jest jedno miejsce parkingowe – bezpłatne. Parking jest niestrzeżony.
 21. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy należące do gości pozostawione w domku lub na terenie ośrodka, jak również nie ponosi odpowiedzialności prawnej jak i materialnej za szkody lub kradzież samochodów pozostawionych na parkingu ośrodka (parking niestrzeżony). Obowiązek zabezpieczenia swoich rzeczy przed kradzieżą i zniszczeniem spoczywa na ich właścicielach.
 22. Ze względu na drewnianą konstrukcję domku należy przestrzegać zasad ochrony przeciwpożarowej. Nie wolno pozostawiać otwartego ognia bez nadzoru (aneks kuchenny, kominek),  nie użytkować elektrycznych urządzeń grzewczych  lub innych mogących powodować zagrożenie pożarowe. Ze względu na bezpieczeństwo, zabronione jest używanie w domku urządzeń elektrycznych nie stanowiących wyposażenia domku.
 23. W sezonie grzewczym od 25 września do 05 maja domki ogrzewane są drewnem (bez dodatkowej opłaty). 
 24. Na terenie obowiązuje całkowity zakaz palenia ognisk. Wszystko należy uzgadniać z właścicielami.
 25. W przypadku organizacji tzw imprez integracyjnych (wieczór kawalerski. panieński, sylwester itp) warunki pobytu , płatności i kaucji ustalane są wcześniej z właścicielami. W przypadku braku wcześniejszych ustaleń właściciele nie będą realizować wynajmu domków.
 26. Właściciel  zastrzega sobie prawo do żądania opuszczenia terenu domku przez Gości, nie przestrzegających Regulaminów – szczególnie zakłócających  w rażący sposób wypoczynek innym sąsiadom.
 27. Korzystanie z trampoliny/batuty możliwe z zasadami Regulaminu korzystania z batuty/trampoliny. Zwierzęta nie są akcepowalne.
 28. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają odpowiednio przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy o usługach turystycznych.

Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 1 stycznia 2019r.

Życzymy przyjemnego wypoczynku

Niezapominajka
Ilona Czaja
ul: Bankowa 54 Niegowa 42-320